Category: Balak

Gugmang Di Kasuklian

Kung nahigugma ako kanimoWala ako’y ikapasigarboKun dili nga gibiyaan ko ang tananAron kanunay naa sa imong kiliran Karong nahimamat ko ang pagka-ikawTanan sa mata ko

Paghandum

Naghandum ko nga makab-ot kaApan mabuhat ko ang paghandum raAng kamingaw misuksok sa ‘kong kaunuranKalag ko mikurog sa bugnaw nga Amihan Kamot ko mipaling-paling sa

Pagpangga ug Pangilin

Kun sa kaugmaon ako mapanawUg pangalan ko sa yuta mahanawKanimo di ko kapugngan nga ihambogAkong gugma nga wa’y isig-kaisog Kahilimtan man sa kalibutan‘ning kinabuhi kong