Doing God’s Will – Wednesday, 3rd Week of Lent

Ang atong Ebanghelyo karong adlawa (Mt 5:17-19) kabahin kini sa “Sermon of the Mount.” Si Jesus naghisgot nga siya wala mu-anhi aron pagsalikway; kundili aron