Don Bosco Philippines South Province

Salesians of Don Bosco – Philippine South Province FIS

Pasalamat alang sa KBA

Mga kaigsuonan,

Manghinaut ako nga kamo anaa kanunay sa maayong panglawas ug ang panalangin sa Dios magpabilin kaninyo kanunay!

Dako ang akong pasalamat kaninyong tanan sa inyong mainiton nga pagdawat ug pag-abi-abi kanako sa akong duha ka bulan nga pagbakasyon diha sa Vienna. Sa tinuoray, natandog gayud ako sa inyong kaayo, ka-alegre ug kamanggihatagon. Daghang salamat sa inyong “surprise” nga gihimo alang kanako sa pag-organiza ug “despedida celebration.” Unexpected kaayo kadto, although selected ra kay di maarang kung imbitaron ang tanan, apan very meaningful alang kanako. Salamat kaayo kang Gamai ug ni Glenn nga nagpasi-ugda sa maong kalihukan nga gisupportahan sa akong pamilya, nila ni Daddy ug si Mommy ug sa mga opisyales sa KBA ilabina si Nang Nancy Posch.

Affirming ug encouraging gayud ang inyong gipanulti alang kanako nga nakapalig-on sa akong bokasyon sa pagkapari.. inspiring sa akong pagpadayon sa pagpangalagad ug pagserbisyo sa Ginoo ug sa katawhan sa Dios. Salamat kaayo sa inyong mga regalo in cash or kind.. nasayo-sayo ang akong pinaskuhan niining tuiga.. Labaw sa tanan, magpasalamat ako kang Fr. Mars sa iyang paghatag kanakog higayon sa pag-ampo uban kaninyo diha sa Santos nga Misa..

Hinaut unta nga magpabilin kamo sa inyong ka-abtik sa pagpalambo sa atong organization. Dili unta kamo mabugnaw sa inyong pagkab-ot sa tuyo ug tumong sa atong Kapunungan. Malikay unta kamo sa sa dautang espiritu sa pagkabahin-bahin, suya-ay ug panag-away. Bendisyonan unta sa Ginoo ang atong Kapunungan nga mahimong lig-on ug nagkahiusa.

Kanunay ko kamong handumon sa akong mga pag-ampo ug ituboy ko ang inyong mga intentions ug pangaliya sa Ginoo sa akong pagsaluog sa Santos nga Misa.. Giyahan unta ni Senyor Santo Nino ang inyong mga huna-huna ug kasing-kasing ug baslan ang inyong mga kaayo sa gatos ka pilo.. sa maka-usa pa: DAGHANG SALAMAT!

ang naghandum,

Fr. Randy A. Figuracion, SDB


Disclaimer: This section of the website is a personal creative writing of the author and does not necessarily reflect the official views, opinion, or policies of the Salesians of Don Bosco – Philippines South Province. For concerns on the content, style, and grammar of this piece, please contact us.

Related Posts

Better Than Waiting

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *