Doing God’s Will – Wednesday, 3rd Week of Lent

Ang atong Ebanghelyo karong adlawa (Mt 5:17-19) kabahin kini sa “Sermon of the Mount.” Si Jesus naghisgot nga siya wala mu-anhi aron pagsalikway; kundili aron sa pagtuman sa kabubut-on sa Dios. In fact, hingpit ang iyang pagtuman niini kay dako ang iyang gi-sakripisyo.
Lisod ang pagtuman sa kabubut-on sa Dios. Kasagaran mubati kita ug kahadlok ug kabalaka. Dili kini sayon! Apan kinahanglan kita mu-surrender. Sama ni Jesus nga mi-ingon: Father, thy will be done..
Sama sa atong sitwasyon karon. Mag-misa ta online na lang. unexpected kini ug unprecedented. Karon pa jud mahitabo. Imagin: wala tay misa sa atong mga simbahan. But we have to yield; we need to accept. We should obey.
Pag-announce sa press con ni Archbishop Palma nga wala na tay misa, nasubo ko. I’m sure kamo sad. Gabie diri sa parokya, naghimo ug katapusang misa si Fr. Dan sa wala ma ni ma-implement. Mi-sulod ko pagbalita sa katawhan sa new guidelines. Akong feeling murag Last Supper; gi-anticipate lang kini. Paghuman gikuna kanato ang Ginoo. Gipahilayo. You will miss Him!
I asked myself: Ngano kaha? Unsay hinungdan? Think of it this way – its for the greater good. It’s a sacrifice for your well-being because health is wealth. You need to stay home. It might be a matter of survival. Secondly, your hunger for the Lord should make you yearn for Him more. Tungod sa mga panghitabo, mingawon ta sa Ginoo; mingawon sa Eucharistia. Many times we miss someone or something kung wala na. as you make your Spiritual Communion, yearn for Him. Tell Him how much you love Him and how much you miss Him. Perhaps He will expedite the swift return to our normal lives. But for now, we will surrender and yield to the new normal of having online masses. 
 
Prayer:Lord, make my heart yearn for you; may this sacrifice contribute to the restoration and healing of the world. Amen. 
 

Disclaimer: This section of the website is a personal creative writing of the author and does not necessarily reflect the official views, opinion, or policies of the Salesians of Don Bosco – Philippines South Province. For concerns on the content, style, and grammar of this piece, please contact us.